Witaj, Gościu O nas | Kontakt | Mapa
Wortal Forum PHPEdia.pl Planeta Kubek IRC Przetestuj się!

Apache i MySQL na Windows

Instalacja PHP

Zaczynamy od utworzenia dwóch katalogów dla PHP (bazując na poprzednim rozdziale, niech będą to: "C:\WebServer\php4", "C:\WebServer\sessions"). Do pierwszego z nich rozpakowujemy pliki znajdujące się w archiwum (php4.x.x-Win32.zip). Ponownie otwieramy C:\WebServer\Apache2\conf\httpd.conf i zmieniamy/dodajemy kilka linijek:

 • Ustawiamy Apache aby załadował moduł interpretera php - po linii# Example: # LoadModule foo_module modules/mod_foo.so # dodajemy:LoadModule php4_module C:/WebServer/php4/sapi/php4apache2.dll
 • Dodajemy informację, że plikami startowymi może być też plik index.php (a nie tylko index.html) - zamieniamyDirectoryIndex index.html index.html.varnaDirectoryIndex index.html index.html.var index.htm index.php
 • Dodajemy typ Mime do znanych typów, czyli po liniiAddType application/x-gzip .gz .tgzDodajemyAddType application/x-httpd-php .php

Teraz musimy skopiować kilka plików. Po lewej jest ścieżka skąd - po prawej dokąd. Ścieżki oczywiście bazują odpowiadają ścieżkom instalacji, którymi posługuje się w tym artykule.

 • a. C:\WebServer\php4\php.ini-recomended -> C:\Windows\php.ini
 • b. C:\WebServer\php4\php4ts.dll -> C:\WebServer\Apache2\bin
 • c. C:\WebServer\php4\dlls\iconv.dll -> C:\WebServer\Apache2\bin

na koniec zostało nam kilka ustawień w php.ini. Tutaj nic nie dodajemy, tylko edytujemy wskazane linie, tak, jak widać poniżej:

Linie te odpowiadają kolejno za:

 • Raportowanie błędów
 • Logowanie błędów (jest to zbędne, najlepiej napisać własną obsługę tychże)
 • Wyświetlanie błędów
 • Położenie rozszerzeń interpretera, np. biblioteki GD2
 • Ścieżkę przechowywania danych sesyjnych.

Zapisujemy wszystkie zmiany, zamykamy otwarte pliki i startujemy Apache. Jeśli nie trafiła się żadna literówka, to ApacheMonitor powinien zaświecić się na zielono. Teraz tworzymy (w czymkolwiek, nawet w Notatniku) taki przykładowy plik:

<?php
 phpinfo();
 ?>

I zapisujemy go w naszym DocumentRoot. Otwarcie adresu localhost powinno zakończyć się wyświetleniem tabelki zawierającej informacje o PHP. Od teraz możemy zacząć uczyć się pisać aplikacje webowe w naszym ulubionym języku.

Informacje na podobny temat:
Wasze opinie
Wszystkie opinie użytkowników: (1)
Apache i MySQL na Windows
Poniedziałek 06 Luty 2006 12:55:04 am - chlebek <martaitadek_at_wp.pl>

Co należy dodać lub poprawić jesli łopatologia:
w ../conf/httpd.conf
DefaultLanguage pl
AddDefaultCharset ISO-8859-2

NameVirtualHost 127.0.0.1:80
aby mieć gdzie testować

<VirtualHost 127.0.0.1:80>
ServerAdmin someone@dummy-host.example.com
DocumentRoot "C:\WebServer\html"
ServerName testowy
ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
</VirtualHost>
na końcu pliku dopisz wiersze:
# Dla PHP
ScriptAlias /php/ "C:/WebServer/php4"
LoadModule php4_module "C:/WebServer/php4/sapi/php4apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php .php3

Dalej PHP
brak w skcji
; Paths and Directories ;
doc_root = "C:\WebServer\html"
user_dir = "C:\WebServer\html"
zmienić i odremować
default_charset = "iso-8859-1" na
default_charset = "iso-8859-2"
dobrze by było odremować bibliotekę
przygotowanie dla plików graficznych
extension=php_gd2.dll

I dla WIN XP w
c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
dopisujemy na końcu
127.0.0.1 testowy #folder testowy

i po restarcie mamy mieć ok

Mentax.pl    NQ.pl- serwery z dodatkiem świętego spokoju...   
O nas | Kontakt | Mapa serwisu
Copyright (c) 2003-2022 php.pl    Wszystkie prawa zastrzeżone    Powered by eZ publish Content Management System eZ publish Content Management System