Witaj, Gościu O nas | Kontakt | Mapa
Wortal Forum PHPEdia.pl Planeta Kubek IRC Przetestuj się!

Apache i MySQL na Windows

Manager bazy danych: phpMyAdmin

Pierwszą i obowiązkową sprawą jest zabezpieczenie naszego serwera przed intruzami. Najwygodniejszym i najprostszym narzędziem do obsługi MySQL'a jest pakiet phpMyAdmin, który można pobrać z adresu http://www.phpmyadmin.net. Rozpakowujemy go np. do %DocumentRoot%/pma/ i przechodzimy do http://localhost/pma/ Po lewej stronie ekranu znajduje się zawsze ramka z dostępnymi bazami danych, po prawej jest ramka operacyjna. Na niej to od razu rzucą się w oczy komunikaty:

Warning

Warning

Pierwsza sprawa, to zabezpieczenie samego serwera. Przechodzimy zatem do linku "Uprawnienia", zaznaczamy dwa wystąpienia użytkownika "Dowolny" i wykonujemy "usunięcie użytkowników z tabeli uprawnień". Następnie dla każdego wystąpienia użytkownika Root, klikamy na edycję, po czym zmieniamy hasło. Po zmianie haseł, zostaniemy poinformowani, że serwer odrzucił połączenie. To informuje nas, że serwer jest już bezpieczny. PhpMyAdmin domyślnie próbuje się logować na konto root'a bez hasła. Oczywiście wszystkie powyższe operacje można wykonać z poziomu wiersza poleceń MySQL'a, ale użycie phpMyAdmina pokazuje nam przy okazji, iż MySQL jest widoczny z poziomu PHP.

Teraz nadszedł czas, aby skonfigurować też phpMyAdmina, zatem otwieramy plik config.inc.php i edytujemy linie:

Co linie te zawierają? Otóż linia 39, to adres phpMyAdmina, linia 60 to tekst, który posłuży jako klucz szyfrujący zawartość ciasteczka wysyłanego do przeglądarki po zalogowaniu a linie 82 i 83 sposób logowania i domyślnego użytkownika.

Po przeładowaniu phpMyAdmina powinien pokazać się ekran logowania. Jeśli udało nam się zalogować, możemy powiedzieć, że proces instalacji MySQL'a mamy za sobą.

Informacje na podobny temat:
Wasze opinie
Wszystkie opinie użytkowników: (1)
Apache i MySQL na Windows
Poniedziałek 06 Luty 2006 12:55:04 am - chlebek <martaitadek_at_wp.pl>

Co należy dodać lub poprawić jesli łopatologia:
w ../conf/httpd.conf
DefaultLanguage pl
AddDefaultCharset ISO-8859-2

NameVirtualHost 127.0.0.1:80
aby mieć gdzie testować

<VirtualHost 127.0.0.1:80>
ServerAdmin someone@dummy-host.example.com
DocumentRoot "C:\WebServer\html"
ServerName testowy
ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
</VirtualHost>
na końcu pliku dopisz wiersze:
# Dla PHP
ScriptAlias /php/ "C:/WebServer/php4"
LoadModule php4_module "C:/WebServer/php4/sapi/php4apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php .php3

Dalej PHP
brak w skcji
; Paths and Directories ;
doc_root = "C:\WebServer\html"
user_dir = "C:\WebServer\html"
zmienić i odremować
default_charset = "iso-8859-1" na
default_charset = "iso-8859-2"
dobrze by było odremować bibliotekę
przygotowanie dla plików graficznych
extension=php_gd2.dll

I dla WIN XP w
c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
dopisujemy na końcu
127.0.0.1 testowy #folder testowy

i po restarcie mamy mieć ok

Mentax.pl    NQ.pl- serwery z dodatkiem świętego spokoju...   
O nas | Kontakt | Mapa serwisu
Copyright (c) 2003-2023 php.pl    Wszystkie prawa zastrzeżone    Powered by eZ publish Content Management System eZ publish Content Management System